Illes Balears
Illes Balears

Hem celebrat la nostra assemblea autonòmica anual.
Tenim una nova Junta Directiva i un Pla de treball per 2023.

El passat dia 25 de febrer va tenir lloc la IX assemblea autonòmica d’AIIB, en format mixt presencial i telemàtic. L’assemblea va comptar amb la presència de la vocal de la junta directiva per a les Illes Balears i Comunitat Valenciana, de la Secció Espanyola, Nieves Gascón.
Entre d’altres punts de l’ordre del dia es varen aprovar per unanimitat els comptes i les memòries de l’any 2022 i el pressupost i pla d’acció de 2023.
També es va procedir a la renovació parcial de la junta directiva, quedant l’actual composada per:

President: Xavier Ramis Caldentey. Secretaria: Lola Abrahams. Tresorer: Albert Mainzer. Vocal 1: Montse Farrán Balsach. Vocal 2: Laia Centelles

En aquesta nova etapa, la junta directiva, entre d’altres objectius s’ha imposat el de cohesionar a tota la gran família amnistiera de les Illes.