Catalunya
Catalunya
  • La pena de mort, un clàssic d’Amnistia Internacional. Treball incansable des de 1977 per combatre una pena inhumana, que viola el dret a la vida. La forma més extrema de pena cruel, inhumana i degradant. Text: Adriana Ribas, coordinadora d’AIC Al llarg d’aquests anys de campanya hem pogut confirmar que la seva aplicació recau desproporcionadament […]