Catalunya
Catalunya
  • Lucía Foraster Garriga Segons la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, s’entén per tortura qualsevol acte en què s’infligeixen intencionadament a una persona dolors o patiments greus, siguin físics o mentals, amb la finalitat d’obtenir d’aquesta o d’una tercera persona informació o una confessió, de castigar-la per un […]