Catalunya
Catalunya
  • Adaptació: Lucía Foraster Garriga Les persones condemnades a mort arreu del món són sovint sotmeses a les més cruels condicions de reclusió. En molts casos malviuen en estricte aïllament, sense accés a medicaments que necessiten i vivint amb l’angoixa constant de l’amenaça de l’execució. Alguns governs no notifiquen als presos i les seves famílies l’execució […]

  • Lucía Foraster Garriga Segons la Convenció Contra la Tortura i Altres Tractes o Penes Cruels, Inhumans o Degradants, s’entén per tortura qualsevol acte en què s’infligeixen intencionadament a una persona dolors o patiments greus, siguin físics o mentals, amb la finalitat d’obtenir d’aquesta o d’una tercera persona informació o una confessió, de castigar-la per un […]