Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

18:00h Plaça del Ajuntament. Estimades amigues i amics, El 10 de desembre la Declaració Universal de Drets Humans compleix 73 anys. Volem aprofitar aquest aniversari per a cridar l’atenció sobre la situació de persones de diferents llocs del món els drets humans del qual estan sent atacats i pressionar perquè es pose fi a aquests […]

18:00h Plaça del Ajuntament.

Estimades amigues i amics,

El 10 de desembre la Declaració Universal de Drets Humans compleix 73 anys. Volem aprofitar aquest aniversari per a cridar l’atenció sobre la situació de persones de diferents llocs del món els drets humans del qual estan sent atacats i pressionar perquè es pose fi a aquests abusos.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/retos-10d/?utm_source=varios&utm_medium=varios&utm_campaign=retos10d&utm_content=retos10d

El 10 de desembre el Grup Local d’Amnistia Internacional València prepara una concentració en la Plaça de l’Ajuntament de València a les 18 hores per a atendre les persones que hagen participat en els reptes, per a informar sobre el treball AI i de com participar en l’organització i recollir signatures per aquests casos de Defensors i Defensores dels drets humans.

Com a detall per a les persones que han participat en els reptes i s’acosten a conéixer-nos, regalarem un record d’A.I. Hi haurà sorpreses per a qui aconseguisca completar-los tots.

Anima’t a participar!

Gràcies pel seu suport

cartel dia ddhh 5.jpg

Estimadas amigas y amigos,

El 10 de diciembre la Declaración Universal de Derechos Humanos cumple 73 años. Queremos aprovechar este aniversario para llamar la atención sobre la situación de personas de distintos lugares del mundo cuyos derechos humanos están siendo atacados y presionar para que se acabe con estos abusos.

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/retos-10d/?utm_source=varios&utm_medium=varios&utm_campaign=retos10d&utm_content=retos10d

El 10 de diciembre el Grupo Local de Amnistía Internacional Valencia prepara una concentración  en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia a las 18 horas para atender a las personas que hayan participado en los retos, para informar sobre el trabajo AI y de cómo participar en la organización y recoger firmas por estos casos de Defensores y Defensoras de los derechos humanos.

Como detalle para las personas que han participado en los retos y se acerquen a conocernos, regalaremos un recuerdo de AI. Habrá sorpresas para quien consiga completarlos todos.

¡Anímate a participar!

Gracias por su apoyo