Illes Balears
Illes Balears

Hem celebrat la nostra X Assemblea Autonòmica Ordinària, amb un notable éxit de participació.

Amb relleu al complet a la Junta Directiva

Tal com havia estat convocada i anunciada, el passat dissabte, dia 20 d’abril, vàrem celebrar la nostra X Assemblea Autonòmica Ordinària.

L’acte es va celebrar al nou local i, per tal motiu va poder comptar amb la més alta participació de socis que es recorda, amb un total de 24 assistents (4 d’ells per videoconferència) i 2 representats, el que totalitza 26 membres d’Amnistia Internacional a les Illes Balears, que varen poder exercir el seu dret a vot.

A l’assamblea també hi vàren participar la presidenta de la Secció Espanyola, Beth Gelb, presencialment, i la secretària de la Junta Directiva estatal, Nieves Gascón, per videdoconferència.

La Junta Directiva cessant amb la presidenta de la Secció Espanyola

L’acte es va desenvolupar segons el previst a l’ordre del dia. Es van presentar i sotmetre a votació una extensa memòria d’activitats i la memòria econòmica, corresponents a l’exercici 2023, sent aprovats ambdòs per unanimitat. També es va presentar el Pla d’acció de 2024, el qual es va aprovar, no com un mandat a la Junta Directiva, que ja s’havia anunciat que es renovaria en la seva totalitat, sinó tant sols com unes orientacions a seguir, en funció dels recursos que puguin mobilitzar a partir de la seva constitució.

Pel que fa el pressupost per 2024, es varen presentar dos pressupostos, l’aprovat per la Junta Directiva anterior i el retornat per la CEF. Els assistents varen decidir donar el seu suport a l’aprovat per la JD anterior.

Un sector de la sala durant un dels debats

Finalment, es va procedir a seguir amb l’ordre del dia previst i aprovat pels assitents a l’inici de la sessió, passant-se a la presentació de candidatures a l’òrgan de govern i la seva votació, resultant elegits per unanimitat, els membres de l’única candidatura presentada i que va quedar ratificada i conformada de la següent manera:

  • Presidència: Francisco Palacios Serrano
  • Secretaria: Malimboki Pires Dos Santos Vilhete
  • Tresoreria: Miguel Ángel Mayorga Díez
  • Vocalies: Gabriel Olivar Pons i Miguel Ángel Romero Manchola

La majoria d’ells amb experiència com a membres de la JD i altres responsabilitats, ja que tant el president com el tresorer havien ocupat amb anterioritat el càrrec de president, mentre que la secretària, ja havia exercit aquestes funcions en una anterior junta. Per la seva part el vocal de Menorca, ha estat durant molts d’anys el coordinador del ja desaparegut Grup Local de Menorca.

Enhorabona a tots ells!! Els hi desitjam molt d’exit en la seva funció.