Illes Balears
Illes Balears

Si heu entrat a aquesta pàgina i no sou soci o activista d’Amnistia Internacional Illes Balears, vos demanan que no seguiu a la mateixa i que l’abandoneu. En altre cas, podrieu estar infringit l’article 197 del Còdi Penal Espanyol.

Si sou soci o activista i heu entrat a aquesta pàgina de forma regular, recordau que no està permessa la comunicació o reproducció dels continguts de la mateixa a ningú de fora de l’organització Amnistia Internacional.