Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

Valencià:

A la dècada dels anys setanta Amnistia Internacional comença a «organitzar-se» a nivell de l’estat espanyol. Els Grups locals de Barcelona i Donosti són el germen; després sorgeixen molts més Grups d’AI en altres ciutats, conformant el que avui és la Secció Espanyola.

Al año 1979 neix a Alacant el primer Grup d’AI al País Valencià; després es forma un Grup en València i un altre a Castelló; després es van formar els Grups d’Elx, Elda-Petrer i Villena. En més d’una ocasió ens reuníem i intercanviàvem ajudes. Aquest va ser el germen del que va ser una Unitat Territorial, primer, i ara AICV.

La Secció continua ampliant-se i acoblant les seues estructures organitzatives a les característiques territorials de l’Estat. Així neixen les entitats autonòmiques (EE AA) en els diferents territoris. La nostra Amnistia Internacional de la Comunitat Valenciana, en la que s’integren els Grups de Alacant, Castelló, Elx, Elda-Petrer, València i Villena (més endavant neix el Grup de la Ribera) inicia, a poc a poc, un treball conjunt.

AICV, gràcies a la força de les seues respectives estructures locals, s’està afermant i afronta nous reptes amb il·lusió. Entre ells, aconseguir que la tasca de la defensa dels Drets Humans siga assumida per tots els sectors de la nostra societat com un deure ètic.

EL rigor del nostre treball en els Grups, la força del treball conjunt en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, ho farà possible.

Aquesta és la raó es ser d’AICV.

Coneix la història de l’organització

Castellano:

En la década de los años setenta Amnistía Internacional empieza a “organizarse” a nivel del estado español. Los Grupos locales de Barcelona y Donosti son el germen; tras ellos surgen muchos más Grupos de AI en otras ciudades, conformando lo que hoy es la Sección Española.

En el año 1979 nace en Alicante el primer Grupo de AI en el País Valenciano; posteriormente se forma un Grupo en Valencia y otro en Castelló; más tarde se formaron los Grupos de Elche, Elda-Petrer y Villena. A lo largo de estos dichos años. los grupos locales, en más de una ocasión, se reúnen con otros grupos de la Comunidad para colaborar conjuntamente en activismos y campañas de la organización. Estas reuniones y colaboraciones tuvieron como consecuencia la consolidación de una Unidad Territorial, primero que actualmente es AICV.

La Sección continúa ampliándose y acoplando sus estructuras organizativas a las características territoriales del Estado. Así nacen las Entidades Autonómicas (EE AA) en los distintos territorios. Nuestra Amnistía Internacional de la Comunidad Valenciana, en la que se integran los Grupos de Alacant, Castelló, Elx, Elda-Petrer, València y Villena (más adelante nace el Grupo de La Ribera) inicia, poco a poco, un trabajo conjunto.

AICV, gracias a la fuerza de sus respectivas estructuras locales, se está afianzando y afronta nuevos retos con ilusión. Entre ellos, lograr que la labor de la defensa de los Derechos Humanos sea asumida por todos los sectores de nuestra sociedad como un deber ético.

El rigor de nuestro trabajo en los Grupos, la fuerza del trabajo conjunto en el ámbito de la Comunidad Valenciana, lo hará posible.

Esta es la razón se ser de AICV.

Conoce la historia de la Organización