Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana

INVITACIÓ PER A LA PARTICIPACIÓ EN LA CONCENTRACIÓ CONTRA LA «LLEI MORDASSA»

A principis d’enguany s’espera que s’aprove la reforma de la Llei de Seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”. Desgraciadament, la reforma aquesta està més prop d’un maquillatge de la versió actual de la norma que d’una derogació dels elements més lesius de la norma per als drets humans. D’aprovar-se l’actual esborrany, el dret a […]

A principis d’enguany s’espera que s’aprove la reforma de la Llei de Seguretat ciutadana, coneguda com a “Llei Mordassa”. Desgraciadament, la reforma aquesta està més prop d’un maquillatge de la versió actual de la norma que d’una derogació dels elements més lesius de la norma per als drets humans.

D’aprovar-se l’actual esborrany, el dret a la protesta pacífica i la llibertat d’expressió seguirien greument amenaçats al no modificar en profunditat o eliminar els articles que de manera recurrent han afectat greument l’exercici d’aquests drets, i al no establir mecanismes independents de supervisió de l’actuació policial.

Malgrat tindre aspectes positius, la proposta de reforma no redueix els amplis poders discrecionals de les forces i cossos de seguretat. I al no establir tampoc adequats mecanismes de control i rendició de comptes, continuaria obrint la porta a actuacions arbitràries, amb l’efecte desmobilitzador de la protesta que això comporta. A més, seguiria sense atendre els advertiments de l’ONU o les recomanacions del dictamen de la Comissió de Venècia del Consell d’Europa, que va instar a Espanya a reformar la llei de Seguretat Ciutadana «pel seu potencial repressiu».

És l’hora de mobilitzar-nos amb totes les nostres forces per a aconseguir acabar amb les vulneracions de drets de la Llei Mordassa. Ara sí que sí que és el moment, tenim pocs mesos per a aconseguir-lo i la teua acció, encara que a vegades no ens el creguem, sí que marcarà diferències. Mobilitza’t, mobilitza al teu entorn i implica a quants col·lectius que lluiten en la defensa de drets, perquè aquesta Llei Mordassa ens emmordassa a totes.

PARTICIPA EN LA CONCENTRACIÓ DEL DIUMENGE 13 DE FEBRER A LES 12 HORES A LA PLAÇA DE LA CRIDA DE VALÈNCIA, ENFRONT DE  LES TORRES DE SERRANS.

T’ESPEREM. JUNTES PODEM ACONSEGUIR-HO

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/campanas/ley-mordaza-feb22/


INVITACIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA CONCENTRACIÓN CONTRA LA «LEY MORDAZA»

A principios de este año se espera que se apruebe la reforma de la Ley de Seguridad ciudadana, conocida como “Ley Mordaza”. Desgraciadamente, la reforma ésta está más cerca de un maquillaje de la versión actual de la norma que de una derogación del los elementos más lesivos de la norma para los derechos humanos.

De aprobarse el actual borrador, el derecho a la protesta pacífica y la libertad de expresión seguirían gravemente amenazados al no modificar en profundidad o eliminar los artículos que de manera recurrente han afectado gravemente al ejercicio de estos derechos, y al no establecer mecanismos independientes de supervisión de la actuación policial.

A pesar de tener aspectos positivos, la propuesta de reforma no reduce los amplios poderes discrecionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y al no establecer tampoco adecuados mecanismos de control y rendición de cuentas, continuaría abriendo la puerta a actuaciones arbitrarias, con el efecto desmovilizador de la protesta que ello conlleva. Además, seguiría sin
atender a las advertencias de la ONU o las recomendaciones del dictamen de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, que instó a España a reformar la ley de Seguridad Ciudadana «por su potencial represivo».

Es hora de movilizarnos con todas nuestras fuerzas para lograr acabar con las vulneraciones de derechos de la Ley Mordaza. Ahora sí que sí es el momento, tenemos pocos meses para lograrlo y tu acción, aunque a veces no nos lo creamos, sí que marcará diferencias. Movilízate, moviliza a tu entorno e implica a cuantos colectivos que luchan en la defensa de derechos, porque esta Ley Mordaza nos amordaza a todas.

PARTICIPA EN LA CONCENTRACIÓN DEL DOMINGO 13 DE FEBRERO A LAS 12 HORAS LA PLAZA DE LA CRIDA DE VALENCIA, FRENTE A LAS TORRES DE SERRANOS.

TE ESPERAMOS. JUNTAS PODEMOS CONSEGUIRLO