Catalunya
Catalunya
  • Dins la lluita contra les vulneracions de drets humans, Amnisita Internacional parteix del principi de no discriminació, en tant que, si les persones no es troben en situació d’igualtat, no poden gaudir dels seus drets humans. En aquest sentit, Amnistia Internacional qüestiona les lleis i pràctiques discriminatòries que entén que es poden produir, sempre des […]