Galicia
Galicia

Amnistía Internacional Galicia (AIG) é un movemento de persoas que traballan polos dereitos humanos doutras persoas na Comunidade Autónoma de Galicia. Somos algo máis de 4.500 socias e socios e máis de 150 activistas que forman parte das diferentes estruturas que adopta AI en Galicia.

AI conta na nosa comunidade con grupos locais de activistas nas cidades de CoruñaSantiago, Vigo, Pontevedra, Lugo, Ourense e a comarca do BarbanzaAdemáis, temos 5 equipos autonómicos encargados de traballar no ámbito das Relacións Institucionais, a Xestión do Activismo, a Comunicación, a Educación en Dereitos Humanos e a problemática de Muller, Igualdade de Xénero e Diversidade Afectivo Sexual.

Podes contactar connosco por teléfono, chamando a Mónica Pérez-Castrillón, Responsable de Activismo de Amnistía Internacional Galicia, en horario de 10:00 a 14:00 horas no 639 035 055 ou no correo electrónico mperezcastrillon@es.amnesty.org.

<img src="https://tracker.metricool.com/c3po.jpg?hash=256ee1354dee4f98220eecf0373b32a3"/>