Galicia
Galicia
  • Lisa Montgomery, a única muller no corredor federal da muerte, foi declarada culpable dun crime atroz. Ao examinar a súa vida en profundidade, observamos a lenta morte dunha persoa víctima de violencia sexual sendo nena que se extendeu ao longo da súa vida. A pena capital é o castigo dunha sociedade incapaz de protexer o máis valioso das persoas: a vida.